Andre tjenester

De fleste av kundene våre kjenner oss fra våre kjerneområder, som er veitransport og lagring. Men vi kan også bistå i forbindelse med containerløsninger og tollformaliteter. I tillegg vil vi gjerne vise deg våre løsninger for veitransport av din flyfrakt og annen tidskritisk eller spesialisert transport.

Containerløsninger

Jacsped tilbyr mer enn bare løsninger for veitransport. Vi tilbyr også transport av sjøfrakt over korte og lange strekninger. Vi tilbyr et bredt utvalg av containere (20-fots, 40-fots, 45-fots, containere med sidepresenning eller åpent tak) og kan tilby dør-til-dør løsninger, inkludert tilknyttede handlinger (f.eks. ompakking, palletering og merking), transport- og tollformaliteter.

I tillegg til løsninger for dine komplette laster samt muligheten for “break bulk”, men også for Groupage-forsendelser!

1 2 3

Veitransport av luftfrakt

Håndtering av tidskritiske forsendelser er noe vi kan. Jacsped har mange års erfaring med transport av luftfrakt. Vi betjener alle lufthavnene i Skandinavia i tillegg til et stort antall i resten av Europa. Våre lastebiler som brukes til denne typen transport er utstyrt med et Track & Trace-system slik at forsendelsen alltid kan følges. Du kan selvsagt også kontakte oss for andre tidskritiske eller spesialiserte transporter.

1 3 aircraft-78185_960_720

Toll

Forretninger utenfor Den europeiske union innebærer tollformaliteter. Dette er ofte en gråsone som ikke alle har tilstrekkelige kunnskaper om. Jacsped har kunnskapene og evnen til å sørge for at dine forsendelser blir riktig klargjort for tollen. Jacspeds medarbeidere har mange års erfaring og den nødvendige opplæringen for å veilede deg vedrørende alle dine forsendelser.

Hver eneste uke ordner vi tollformaliteter, fra utfylling av tolldokumenter til klarering av forsendelser. Takket være våre korte kommunikasjonslinjer kan vi ofte raskt gi deg den riktige informasjonen om din forsendelse og den aktuelle tollstatusen.

I tillegg til å tollregistrere dine forsendelser på våre egne lokasjoner, har Jacsped sitt eget tollager i Norge. Der kan vi innklarere dine forsendelser og lagre dem midlertidig mens de har en tollstatus.

Autorisert til å opptre som direkte representant

Fra 1. januar 2016 har det nederlandske tollvesenet innført en strengere kontroll av autorisasjoner for “direkte representanter”. Den direkte representanten er produsenten eller selgeren av godset, som regel din virksomhet. Denne fullmakten gjør det mulig for oss å utarbeide tollformalitetene for deg. Fullmakten viser at du er klar over dette og gir oss muligheten til å innklarere forsendelser for deg. Det er derfor mulig at vi ber deg om å fylle ut autorisasjonsskjemaet.

1 2